Kia Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
3 Posts
ei !!!! nice comments for the picanto.. i think i'm enticed to purchase one, magkano ba ang cash price nya dito sa Pinas? pareho kaya ng performance yan at ang kia pride? magkano kaya aabutin ng down payment pati kung ano2 pang fees kung sa financing 30% cash out? sana mas durable at relieble ang picanto sa pride noh??? by the way may starex ako, i'm convinced that when it comes to durability of the parts mahina itong mga Korean cars, two weeks na ang starex ko sa casa at ang laki ng gagastusin dahil may nabali sa camshaft habang tumatakbo at kusa na syang tumirik!!!! :angry: sabi ng chief mechanic sa casa talaga raw ganyan ang mga Korean cars, malalambot ang piyesa... ganyan din kaya talaga ang kia? :rolleyes:
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top